Postprocesory a digitální stroje

Naši pracovníci mají mnoholeté praktické zkušenosti v oblasti obrábění a tvorby postprocesorů. Při jejich vytváření se snažíme o co nejlepší sladění požadavků a potřeb zákazníka, s možnostmi CAM systému a konkrétního stroje. Proto při jejich tvorbě klademe důraz na otevřenou komunikaci jak s vámi, tak s výrobci strojů.

Nabízené služby:

  • Tvorba postprocesorů dle požadavků zákazníků
  • Tvorba 3D modelů a kinematik strojů
  • Tvorba digitálních dvojčat strojů pro simulaci, verifikaci a optimalizaci