Partnerská řešení

ZW3D

Všestranný 3D modelář, který umožňuje navrhovat vaše výrobky pomocí jednoduchých a intuitivních funkcí. Jednoduché a dostupné CAD řešení s možností rozšíření o soustružení i základní CAM funkce.

 • 3D CAD a CAM pro strojaře
 • náčrt, díl, sestava, výkres
 • načítání Catia, ProE...
 • trvalá licence

Produktová stránka

sys logo 

 


 

3D form inspect3D FORM INSPECT

Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary na všech stranách a všemi osami přímo na obráběcím stroji a o provedeném měření vytvořit protokol. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Jednoduché měření a protokolování napřímo za stejného upnutí

Se softwarem 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle měřit pravidelné geometrie a formy na všech stranách se všemi osami přímo na obráběcím stroji a protokolovat přímo na obráběcím stroji. To nabízí velkou výhodu zejména v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v leteckém průmyslu. Software 3D Form Inspect zajišťuje bezpečnost již během výroby a zvyšuje kvalitu.

 • Intuitivní ovládání a příprava komplexních měřicích úloh bez nutnosti předchozích znalostí programování
 • Spolehlivé výsledky měření díky RTC – Real Time Calibration
 • Snadná a bezpečná kontrola volných ploch a pravidelných geometrií na 3 a 5osých strojích
 • Jednoduché dodatečné opracování kritických ploch pomocí vyrovnání Best-Fit na hotových obrobcích
 • Možnost automatizace pomocí 3DFI JobMaster.

Snadné použití

 • Intuitivní uživatelské prostředí pro nejsnadnější manipulaci
 • Měřicí funkce s orientací na praktické zkušenosti, navržené pro uživatele obráběcího stroje
 • Automatický přenos měřicího programu a výsledků měření Start of Brightcove Player

Univerzální použití

 • Velké množství importních filtrů pro povrchová data systému CAD
 • K dispozici pro téměř všechny řídicí systémy CNC

Úspora nákladů – zvýšení konkurenceschopnosti

 • Optimální definování nulového bodu obrobku podle obrysu obrobku
 • Vyhodnocení výsledku ihned po obrábění
 • Bez nutnosti přenosu do měřicího stroje
 • Možnost okamžitých dokončovacích prací bez dalšího vybavení stroje
 • Žádné prostoje stroje z důvodu chybějících informací/výsledků měření
 • Dokumentace o měření kvality a zápis do protokolu v automatizované výrobě

Produktová stránka

partnerske reseni semaco hexagon