DESIGNER

TEN PRAVÝ CAD PRO CAM

DESIGNER vyplňuje mezeru mezi CAD a CAM. Od návrhu upínek, až po opravy a úpravy

součástek je DESIGNER ideální řešení pro přenos CAD geometrie do výroby.

VÝHODY DESIGNER

 • přímé objemové modelování v CAD prostředí
 • oprava povrchů importovaných modelů
 • rozsáhlé možnosti importu a exportu CAD modelů
 • nástroje pro snadnou tvorbu elektrod
 • nástroje pro práci s modely ve formátu STL
 • snadné a intuitivní uživatelské prostředí

PŘÍMÉ MODELOVÁNÍ

Přímé modelování dává uživateli svobodu v konstruování, ať už vytváří novou komponentu, nebo upravuje stávající návrh, vytvořený v libovolném z mnoha CAD formátů, které DESIGNER podporuje.

OPRAVA POVRCHU IMPORTOVANÝCH MODELŮ

Malé mezery mezi plochami v importovaných modelech je možné opravit automaticky. Díky tomu již není nutné trávit dlouhý čas ručními úpravami ploch. Pokud jsou plochy poškozené nebo chybějící, aplikace nabízí výkonné nástroje pro opravu nebo tvorbu ploch. Možnost plynule přecházet mezi objemem a plochami nabízí širokou volnost modelování.

VÝKONNÁ PRÁCE SE SKICAMI

V režimu skic umožňuje aplikace tvorbu dvourozměrných tvarů jak pomocí tradičních metod, tak také volným kreslením včetně spolupráce s okolní geometrií.

TVORBA ELEKTROD

DESIGNER obsahuje všechny potřebné nástroje pro tvorbu modelů elektrod, včetně definice materiálu elektrody a držáku elektrody. Aplikace dále umožňuje automatické generování výkresové dokumentace vytvořené elektrody s možností exportu 3D modelu elektrody pro následné obrábění v programu CAM.

PRÁCE S 2D DATY

DESIGNER podporuje import souborů DXF a DWG, které umožňují uživateli přetvořit stávající 2D data do 3D modelu jednoduchým použitím importovaných profilů z původních dat.

GEOMETRIE PRO OBRÁBĚNÍ

DESIGNER nabízí celou řadu metod tvorby geometrie pro přípravu modelu k obrábění. Překrytí díry je skvělým příkladem jednoduchého a snadno použitelného nástroje, který lze použít k zakrytí čehokoliv, od jednoduchého vyvrtaného otvoru až po složité otevřené dutiny.

ROZSAH CAD ROZHRANÍ

DESIGNER importuje data z nejrůznějších výměnných formátů, včetně souborů Parasolid, IGES, STEP, STL, ACIS, DXF, DWG a VDA, stejně jako původní data z následujících CAD systémů:

 • CATIA V4 a V5
 • Pro/ENGINEER a PTC Creo
 • Autodesk Invertor
 • Siemens NX
 • SolidWorks
 • Solid Edge

Široká škála převodníků zajišťuje, že uživatelé mohou pracovat s daty od téměř všech dodavatelů.

Produtková stránka

WORKNC logo 2