Analýzy a návrhy řešení

Součástí našich služeb je provádění různých druhů technických či procesních analýz a auditů. Auditem u stávajících zákazníků si klademe za cíl zjistit stav využití aktuálních možností systémů ve vlastním procesu výroby či plánování. Analýzy ve firmách, které doposud naše systémy nevyužívají, jsou zaměřené na zmapování současného stavu CAx či ERP systémů s návrhem možné optimalizace při přechodu na námi nabízená řešení.

Nabízené služby:

  • Předimplementační analýzy
  • Technické audity
  • Uživatelské audity
  • Návrhy technologie obrábění
  • Technická pomoc na pracovišti zákazníka
  • Konzultace