WORKXPLORE

RYCHLÝ PROHLÍŽEČ A ANALÝZA CAD DAT

WORKXPLORE je plně funkční rychlý CAD prohlížeč s funkcemi pro analýzu. Byl vyvinut kvůli importu souborů
oblíbených formátů pro účely analýzy. Nabízí množství výkonných nástrojů, širokou paletu funkcí a uživatelsky příjemné rozhraní. Software ukládá 3D CAD data ve speciálním kompaktním formátu, který umí měřit veličiny (tloušťky, vzdálenosti, úhly) i počítat odvozené parametry modelů (povrchy a objemy těles, hmotnost
dílu) bez nutnosti přístupu k původním CAD datům. WORKXPLORE je určen i méně zkušeným uživatelům CAD systémů, kteří v něm budou moci snadno zpracovat libovolný typ 2D/3D CAD souborů.

VÝHODY WORKXPLORE

  • rychlé otevírání a načtení CAD modelů
  • široká škála dostupných CAD formátů
  • pokročilé analýzy dílů a sestav:
    • řezy, úkosy, rádiusy, objemy
    • simulace, porovnání, pohledy
  •  export do klientského prohlížeče nebo 3D PDF
  • interface pro ERP

3D MĚŘENÍ

I méně zkušení uživatelé CAD systémů mohou nyní rychle zvládnout měřicí funkce a efektivně pracovat s prohlížečem CAD modelů.

ANALÝZA

Specializované nástroje WORKXPLORE pro analýzu je možné využít k sestavování nabídek, provádění analýz, tvorbě technologických postupů, nebo přípravě 3D modelů do výroby.

POZNÁMKY

Potřeba 2D výkresů se snižuje díky tomu, že uživatelé mohou bez omezení přidávat potřebné poznámky a popisky přímo do 3D modelu.

SDÍLENÍ

Pro každou firmu je důležité, aby jeho zaměstnanci mohli mezi sebou snadno sdílet své zkušenosti a znalosti bez ohledu na úroveň znalosti práce v CAD systémech. WORKXPLORE umožňuje všem uživatelům snadno sdílet CAD modely v celém řetězci návrhu a výroby se všemi členy projektu bez ohledu na to, zda to jsou manažeři, pracovníci marketingu, prodeje, externí výrobní poradci, zákazníci nebo dodavatelé.

ANIMACE

WORKXPLORE nabízí plně funkční animační nástroj, který umí vytvářet rozložené pohledy a animované pohyby sestav. Animace je možné nastavovat pomocí jednoduchých základních pohybů (posun a rotace) nebo pomocí průvodce.

WORKPLAN ROZHRANÍ

Díky WORKXPLORE můžete jednoduše načíst celou sestavu (kusovník) do systému WORKPLAN.

Produktová stránka

WORKPLAN logo 2