CAM PRO PŘESNOU VÝROBU

WORKNC je prověřený CAM systém, zaměřený na složité modely forem a jejich obrábění na 3osých, 5osých
i víceosých CNC strojích.

WORKNC přináší svým uživatelům automatické generování drah nástrojů, vyšší produktivitu, rychlejší obrábění, delší životnost nástrojů, lepší kvalitu výsledných povrchů s vyšší přesností, hospodárnější využití strojů a rychlejší CNC programování. Paralelní výpočet ve WORKNC plně využívá výhod vícejádrových procesorů při náročných výpočtech a zpracování dat. Doba přípravy je kratší díky předdefinovaným vzorům obrábění a dávkovým výpočtům drah nástrojů.

Více

Řízení a plánování výroby

Systém WORKPLAN je specificky orientovaný na zakázkovou výrobu tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů. Spravuje kompletní výrobní proces od první obchodní aktivity, přes nabídky, zakázky, nákup materiálů a kooperací, technologickou přípravu, plánování a řízení výroby, management odpracovaného času a docházky až po finální dodání a fakturaci.

Díky modulárnosti systému, je možné definovat potřebný rozsah systému v každém životním cyklu společnosti. Tato variabilita Vám umožňuje efektivní vynaložení nákladů na pořízení, implementaci a následný rozvoj.

Více

SIMULACE A VERIFIKACE NC KÓDU

NCSIMUL řídí celý proces obrábění od nezávislé simulace NC kódu až po vlastní obrobení. Nabízí plnou kontrolu výroby, automatickou úpravu NC kódu i jeho simulaci. NCSIMUL virtuálně vytváří skutečné prostředí obrábění tak, aby bylo možné eliminovat chyby, zkrátit dobu nutnou k nastavení stroje, celkově snížit náklady a zvýšit produktivitu. Dalšími výhodami této unikátní platformy je DNC správa programů, sledování strojů v reálném čase a zobrazení různorodých informací technického charakteru.

Více

RYCHLÝ PROHLÍŽEČ A ANALÝZA CAD DAT

WORKXPLORE je plně funkční rychlý CAD prohlížeč s funkcemi pro analýzu. Byl vyvinut kvůli importu souborů
oblíbených formátů pro účely analýzy. Nabízí množství výkonných nástrojů, širokou paletu funkcí a uživatelsky příjemné rozhraní. Software ukládá 3D CAD data ve speciálním kompaktním formátu, který umí měřit veličiny (tloušťky, vzdálenosti, úhly) i počítat odvozené parametry modelů (povrchy a objemy těles, hmotnost
dílu) bez nutnosti přístupu k původním CAD datům. WORKXPLORE je určen i méně zkušeným uživatelům CAD systémů, kteří v něm budou moci snadno zpracovat libovolný typ 2D/3D CAD souborů.

Více

TEN PRAVÝ CAD PRO CAM

DESIGNER vyplňuje mezeru mezi CAD a CAM. Od návrhu upínek, až po opravy a úpravy

součástek je DESIGNER ideální řešení pro přenos CAD geometrie do výroby.

VÝHODY DESIGNER

  • přímé objemové modelování v CAD prostředí
  • oprava povrchů importovaných modelů
  • rozsáhlé možnosti importu a exportu CAD modelů
  • nástroje pro snadnou tvorbu elektrod
  • nástroje pro práci s modely ve formátu STL
  • snadné a intuitivní uživatelské prostředí

Více

WORKNC integruje modul WORKNC Robot pro simulaci dráhy nástroje a úpravy umožňující ovládání všech typů robotů. Robot WORKNC

používá celou řadu drah nástrojů WORKNC pro obráběcí operace, svařování a leštění.

Simulace dráhy v celém prostředí robotické buňky zaručuje výsledky bez kolizí a zohledňuje specifické vlastnosti a omezení robota.

Více

ZW3D

Všestranný 3D modelář, který umožňuje navrhovat vaše výrobky pomocí jednoduchých a intuitivních funkcí. Jednoduché a dostupné CAD řešení s možností rozšíření o soustružení i základní CAM funkce....

3D FORM INSPECT

Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary...

Více