WORKNC ROBOT

WORKNC integruje modul WORKNC Robot pro simulaci dráhy nástroje a úpravy umožňující ovládání všech typů robotů. Robot WORKNC

používá celou řadu drah nástrojů WORKNC pro obráběcí operace, svařování a leštění.

Simulace dráhy v celém prostředí robotické buňky zaručuje výsledky bez kolizí a zohledňuje specifické vlastnosti a omezení robota.

Produktová stránka

WORKNC logo 2