ERP řešení WorkPLAN, zajišťuje hlavní ERP funkce (plánování podnikových zdrojů), ale zároveň je specificky orientovaný na zakázkovou , projektově zaměřenou výrobu, technické popř. konstrukční kanceláře tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů jako jsou ocenění nabídek, sledování kalkulací a rozpočtů a vedení zakázek, řízení a plánování kapacit výroby, management odpracovaného času a docházky, sledování kvality, vedení nákupu a skladů, veškeré potřebné analýzy.
Vzhledem k otevřenosti systému a připravené integraci, je možné sestavit konfiguraci jen požadovaných modulů a začlenit je tak do již stávajícího portfolia software u zákazníka nebo použít ERP jako komplexní řešení a to jak pro malé , střední i větší firmy.

                                          

Krátký test…

  • Je vaše výroba zakázková, firma projektově orientovaná, konstrukční kancelář zpracovávající zakázková řešení…?
  • Patříte mezi výrobce forem, nástrojů, modelů, jader, prototypů, speciálních/jednoúčelových strojů?
  • Chcete se dostat do výhody před agresivní konkurencí?
  • Požadují na vás vaši zákazníci neustále vyšší kvalitu a zároveň nižší cenu?
  • Potřebujete snížit výrobní časy a to tak , že dodáte vše napoprvé a včas?
  • Usilujete o snižování nákladů u každé zakázky?
  • Chcete získat reálnou kontrolu nad každým pracovníkem/pracovištěm tak, aby byla využita optimální kapacita?
  • Obtížně zjišťujete informace, které potřebujete k vlastnímu rozhodování nebo které máte rychle předat zákazníkovi?
  • Nevíte jaké jsou reálné náklady a rozpracovanost ve firmě v každém okamžiku?


Jestliže jste odpověděli „ANO“ alespoň na jednu z těchto otázek, nastal u vás čas se podrobně podívat na ERP řešení systémem WorkPLAN.

WorkPLAN je účinný a praktický nástroj, který poskytuje vaší firmě vše potřebné.

WorkPLAN je charakterizován specializovanými detailně propracovanými moduly s maximální propojeností a jednoduchým používáním.

cist dal