optimalizace obrábění - NCspeed

Software pro optimalizaci 3D NC programů.

Nadstavba Vašeho CAM systému s možností propojení pomocí interface pro systémy:

 • WorkNC
 • Tebis
 • UG/NX
 • Euklid

nebo

pomocí informací umístěných v NC-datech:

  13 ; ********************************
14 ; *** Udaje pro NCspeed ***
15 ; ********************************
16 ; Nastroj : Valcova
17 ; Prumer : 20.00
18 ; R roh : 5.00
19 ; Pridavek : 1.00
20 ; Strategie : 1
21 ; Z-konstant : A
22 ; Radek : 10.00
23 ; Z krok : 2.0
24 ; Posuv : 2500
25 ; Ref. bod : Spicka
26 ; Pocet zubu : 2
27 ; ********************************
 

 

Součástí modulu:

 • Optimalizace posuvu 3D dráhy nástroje
 • Simulace obrábění
 • Načtení STL polotovaru
 • CAD porovnání modelů
 • Automatická výměna nástrojů
 • Odstranění frézování vzduchu
 • Kontrola kolize a výpočet minimální délky vyložení
 • Kontrola přetížení nástroje

Doplňkové moduly:

 • Interface WorkNC
 • Plovoucí licence
 • Editace dráhy nástroj

Pro řádné nastavení software pro Váš CAM systém kontaktujte hotline SEMACO.