Systém NCspeed je optimalizační software jako nadstavba libovolného CAM systému.

Pokud máme velice zodpovědnou obsluhu stroje, sleduje CNC frézař průběh obrábění a podle sluchu, nebo podle složitosti obráběných partií přidává, nebo ubírá posuv stroje při obrábění. Kolikráte se ale stane, že jednoduše obsluha CNC nedokáže odhadnout složitost partie obrábění a jednoduše nástroj se vnoří do materiálu v obráběném koutě příliš rychle – rozklepe se, v nejhorším případě zlomí nástroj. Velice často se pak stává, že obsluha nastaví potenciometr posuvu na hodnotu, která odpovídá nejproblémovější partii obrábění a tím sice docílí bezproblémového dokončení programu, ale prodlouží čas obrábění.Jak tomu předejít?

Jednoduše, zařadíme do procesu optimalizační software NCspeed a ten udělá vše za obsluhu stroje.
Systém, který pracuje na základě virtuálního modelu, dokáže lépe reagovat na velikost odebírané třísky a tím docílí vyrovnanějšího tlaku na nástroj při obrábění.

Co získáme zavedením software NCspeed?

  • Zkrácení výrobních časů až o 20%
  • Prodloužení životnosti nástroje v řezu
  • Kontrolu zlomení nástroje v důsledku příliš velkého záběru frézy

Jak dojde k vytvoření optimalizovaného programu?

K optimalizaci dochází automatickým načtením parametrů optimalizace z NC programů Vašeho CAM systému do software NCspeed a spuštěním přepočtu. Optimalizační parametry lze editovat ručně včetně ručního zadání pomocí Wizard průvodce. Na Vašem CNC stroji pak spustíme optimalizovaná NC data.