Systém NCspeed je optimalizační software jako nadstavba libovolného CAM systému.

Pokud máme velice zodpovědnou obsluhu stroje, sleduje CNC frézař průběh obrábění a podle sluchu, nebo podle složitosti obráběných partií přidává, nebo ubírá posuv stroje při obrábění. Kolikráte se ale stane, že jednoduše obsluha CNC nedokáže odhadnout složitost partie obrábění a jednoduše nástroj se vnoří do materiálu v obráběném koutě příliš rychle – rozklepe se, v nejhorším případě zlomí nástroj. Velice často se pak stává, že obsluha nastaví potenciometr posuvu na hodnotu, která odpovídá nejproblémovější partii obrábění a tím sice docílí bezproblémového dokončení programu, ale prodlouží čas obrábění.