NCSIMUL je modulární systém, jehož jádrem je NCSIMUL MACHINE – základní simulační modul CNC strojů. Modul NCSIMUL MACHINE – softwarový produkt společnosti HEXAGON – je již 30 let vyhledávaným produktem pro reálnou simulaci technologie obrábění na strojích, bez omezení jejich koncepcí, počtem os, popř. jiným specifikem vybraného řešení. Simulace a test NC-kódů probíhá v prostředí virtuálního CNC stroje. NCSIMUL je tedy pomůckou k predikci kolizních stavů a optimalizaci řezných podmínek s cílem zvýšení efektivity a produktivity vlastního obrábění.