WORKNC - CAM

prohlížení drah nástroje, simulaci obrábění včetně kinematiky stroje, kontrola upnutí…

Doplňující modul firmy SESCOI určený pro dílenské prohlížení dráhy nástroje připravených v systému WorkNC-CAM.

Modul umožňuje:

  • Prohlížení drah nástroje
  • Simulaci obrábění včetně kinematiky stroje
  • Kontrolu korektnosti navržených sestav obrábění programátorem
  • Kontrola upnutí

Nový modul dílenského prohlížeče WorkNC Viewer G3:

Modul se připravuje (K dispozici od verze V21). Prostředí prohlížeče drah bude v prostředí G3 a bude umožňovat překlad drah postprocesorem.