WORKNC - CAM

strategie obrábění včetně automatického a manuálního vrtání a to i s nakloněnou obráběcí rovinou…

  Modul navržený rychlou přípravu frézovacích drah základních desek nástrojů, přípravků a vrtání otvorů včetně chladících okruhů dílů forem.

 2D strategie:

 • Tangentně ke křivce
 • Zbytkový materiál tangentně ke křivce
 • Obrábění kapes
 • Obrábění dělicích rovin odlitků

Výhody 2D strategií:

 • Rychlá nenáročná příprava NC dat
 • Možnost zadání korekce nástroje
 • Přejezdy zohledňující obráběný díl
 • Kontrola kolize držáku

Vrtání:

 • Automatické vrtání dle vlastností otvorů přenesených pomocí interface z Catia V5
 • Automatické vrtání dle ručního zadání technologie
 • Automatické vrtání pomocí uživatelského filtru přidělení vlastností
 • Manuální vrtání s uživatelským zadáním postupů vrtání
 • Manuální vrtání pomocí vzorových uživatelských postupů
 • Vrtání pomocí zadání bodů
 • 5ti-osé vrtání pomocí osy otvoru

 Výhody vrtacích programů:

 • Rychlá příprava vrtacích programů s automatickým přenosem informací a vlastností otvorů
 • Možnost využití technologických postupů vrtání dle zvyklostí firmy
 • Možnost nastavení postupů vrtání dle materiálu vrtaného dílu
 • Knihovna vrtání s přednastavenými parametry vrtacích cyklů
 • Výstup vrtání v cyklech stroje