WORKNC - CAM

Přímé 5ti-osé obrábění, automatický přepočet 3D dráhy nástroje na 5ti-osou dráhu pomocí modulu Auto5, nebo automatické rozdělení 3D dráhy nástroje na dráhy 3+2 pomocí modulu Auto3+2…

Modul WORKNC 5ti-osého obrábění umožňuje přímé 5ti-osé obrábění složitých tvarů forem, nástrojů nebo lopatek na 5ti-osých strojích. Umožňuje automatický přepočet 3D dráhy nástroje na 5ti-osou dráhu pro obrábění méně přístupných partií obrobku krátkým vyložením nástroje.

5ti-osé strategie:

  • Přímé 5ti-osé strategie
  • Automatický přepočet 3D dráhy nástroje na 5ti-osou modulem Auto5
  • Automatický přepočet 3D dráhy nástroje na 3+2osou dráhu nástroje modulem Auto3+2

Výhody 5ti-osého modulu:

  • Rychlé zadání strategií
  • Snadný přepočet 3D dráhy nástroje na 5ti-osou dráhu nástroje bez velkých nároků na dovednost programátora
  • Kontrola kolize držáku
  • Kontrola kolize stroje
  • Kontrola omezení vytočení os stroje pomocí kinematiky stroje