WORKNC - CAM

hrubování, automatické do hrubování, dokončování, automatické do obrobení rohů a to i s nakloněnou obráběcí rovinou…

Modul umožňuje rychlou přípravu NC dat frézování strategiemi 3D s možností obrábění s vykloněnou hlavou stroje (obráběcí rovinou), zaručující použití efektivní délky vyložení nástroje nebo držáku, tedy tuhou sestavu obrábění pro přesné kvalitní obrábění složitých tvarových dílů forem, lisovacích nástrojů a obrábění podkosů.

Modul umožňuje:

 • 3D a 3+2osé hrubování
 • 3D a 3+2osé dohrubování
 • 3D a 3+2osé dokončování
 • 3D + 3+2osé doobrobení rohů
 • 3D obrábění podkosů tvarovým nástrojem

Výhody modulu:

 • Rychlost zadání strategií
 • Vysoká spolehlivost vypočítaných drah
 • Automatická detekce prostorů dohrubování
 • Výpočet bezkolizních hrubovacích drah na zadanou sestavu obrábění (nástroj + držák)
 • Automatická detekce zbytkových materiálů
 • Kontrola kolize držáku a stroje
 • Editace vypočítané dráhy nástroje
 • Automatické generování dokumentace pro vybrané dráhy