Technologický CAD, který je v základním balíčku WORKNC - plošný modelář s jednoduchými funkcemi pro technologickou tvorbu ploch a elektrod.

Modul umožňuje:

  • Načtení sestav a dělení na jednotlivé pozice obrábění
  • Tvorbu technologických ploch vytažení hran obráběného dílu
  • Zaslepovací funkce otvorů vyhazovačů, kolíků, jiskřených žeber
  • Tvorba elektrod
  • Tvorba technologických výkresů
  • Technologické rozdělení ploch do skupin
  • Načítání CAD dat pomocí interface DXF, DWG, STL, IGES, STEP, CATIA® V4, CATIA® V5, Unigraphics®, SolidWorks®, Solid Edge®, CADDS®, ProE®

 

speciální modul tvorby elektrod pomocí plošných funkcí