Technologický CAD, který je v základním balíčku WORKNC - plošný modelář s jednoduchými funkcemi pro technologickou tvorbu ploch a elektrod.

Software firmy SESCOI, speciálně vyvinutý jako doplněk konstrukčních systémů pro přípravu NC dat 2D až 5ti-osého frézování.