Konec papírové dokumentace

Řádné aktualizace papírových výrobních výkresů je problematické, zdlouhavé a často nedůsledné. Často se pak stává, že se na dílně objeví nějaký neaktualizovaný výrobní výkres, následně pak vyrobíme vadný výrobek, nebo nákladně opravujeme vyráběný díl.

Řešení:

Mnohem lepší řešení je sdílet informace o vyráběném dílu elektronicky pomocí jednoduchého analyzéru CAD. Firma SESCOI vyvinula takovýto software s názvem WorkXplore.
Software je určeno pro manažéry, technologii a výrobní úsek.

Co přináší toto řešení:

 • Jednoduší a rychlejší aktualizaci výrobních dat
 • Větší informovanost o vyráběném díle s možností načítání celých sestav nástroje
 • Lepší kontrola funkčnosti nástroje

Možnosti:

 • Rychlé načítání CAD dat
 • Rychlé prohlížení jednotlivých pozic vyráběného dílu nebo sestav
 • Jednoduché ovládání
 • České menu
 • Kontrola funkčnosti nástroje pomocí animace
 • možnost měření a kótování
 • možnost vkládaní poznámek a popisek
 • analýza obráběného dílu (řez modelem, úkosy, rádiusy)
 • export modelu (nástroje) do samostatně spustitelného souboru

cist dal