Novinky z oboru

Již u nejmenšího průměru dosahuje FOURWORX® při frézování s vysokým posuvem 4x většího výkonu: vyšší rychlost, vyšší posuv, vyšší hloubka řezu, vyšší výkonnost

Poslední vývojovou novinkou v portfoliu fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami jen nový frézovací systém s vyšším výkonem pro hrubé a střední třískové obrábění v oblasti vysokoposuvového frézování.
FOURWORX® nabízí řadu zajímavých vlastností, které povedou k průniku do zatím sotva dosažitelných oblastí výkonu.

Zcela nově promyšlená celková geometrie

Toto umožňuje zcela nově promyšlená celková geometrie frézovacího systému. Výsledkem je použití tří břitových destiček i u nejmenšího průměru nástroje 16 mm. S touto skutečnou novinkou v branži je možné docílit hloubku třísky ap až 0,75 mm. A navzdory malému průměru nástroje je díky inovativní geometrii stále zajištěna maximální možná stabilita.

Břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami

Tento atribut platí i pro břitové destičky. Přestože mají malé rozměry, zřetelně viditelný a nově pojatý zesilující lem okolo sedla šroubu a také negativní sedlo destičky zajišťují enormní životnost. Zkosené vnější hrany kromě toho chrání destičky před odlupováním na obvodu. 3D-drážka pro třísku současně garantuje nejlepší možné odvádění třísek při maximálně příznivých řezných vlastnostech. Rohový poloměr 1 mm zajišťuje extrémní stabilitu na vnějším průměru nástroje i při vysokých posuvech. Nanejvýš přesné břitové destičky mají čtyři řezné hrany. Ve čtyřech různých kombinacích kvality/povrchové úpravy a se dvěma stupni odvádění třísek pokrývají obrábění mnoha různých materiálů. Optimálně se hodí pro třískové obrábění oceli, litiny a materiálů typu RSH, jako např. titanu a Inconelu.

Nová měřítka hospodárnosti

Inovativní konstrukce systému jako celek vede k výrazně nižšímu pnutí v nástroji a značnému zvýšení stability.
I u méně robustních strojů je možné s frézami s otočnými břitovými destičkami FOURWORX® dosahovat maximálních výkonů. A také u labilních konstrukčních dílů nebo v hlubokých dutinách se proto nově koncipovaný frézovací systém hodí jak pro obrábění za mokra tak za sucha. Čtyřnásobný výkon, který v tomto odvětví může nastavit nová měřítka hospodárnosti.


FOURWORX® je k dostání v Ø 16 – 42 mm jako stopková fréza, šroubovací fréza a také s patentovaným systémem DUOPLUG® pro nejlepší přesnost z pohledu házivosti a maximální tuhost. Všechny nástroje jsou vybaveny vnitřním přívodem chladicího média pro nejvyšší procesní bezpečnost.